CSS Expanding Menus Css3Menu.com

THUISBEGELEIDING

Thuisbegeleiding KIDS is een ambulante dienst die werkt met volgende groepen:
dove of slechthorende kinderen
kinderen met een ernstige spraak- en/of taalproblematiek
dove en slechthorende volwassenen

De dienst verleent opvoedingsbijstand aan de ouders en de ruimere omgeving of ondersteuning aan het gezin of de volwassene in het dagelijkse leven.
De werking is opgesplitst naar volgende leeftijdsgroepen:
(klik op een link om verder te gaan)

van 0 tot 6 jaar: vroegbegeleiding
van 6 tot 18 jaar: schoolgaande kinderen en jongeren
volwassenen

Praktische informatie

De begeleiding gebeurt hoofdzakelijk thuis.
Na een eerste contact wordt afgesproken hoe de verdere begeleiding concreet zal lopen.
Thuisbegeleiding is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Onze dienstverlening is ook rechtstreeks toegankelijk.
De bijdrage van de ouders is vastgelegd in de wetgeving.
We zijn werkzaam in de hele provincie Limburg.

OUTREACH

We bieden handicap specifieke deskundigheid aan professionelen van reguliere diensten (bv. kinderopvang, onthaalgezinnen, scholen, diensten voor gezinszorg en thuiszorg, opvoedingswinkels, zelfstandige (para)medici, ...), mar ook andere VAPH-voorzieningen of -diensten.
Zo kunnen deze diensten zich dan beter afstemmen op de noden van dove of slechthorende kinderen of volwassenen of kinderen met spraaktaalproblemen.
Deze ondersteuning kan plaats vinden op de locatie van de aanvragende dienst.

Voor vragen en informatie kan u steeds
contact opnemen met de dienst.

  download onze folders:
Oortjes getest...
wat doen we nu best?

een eerste wegwijzer voor ouders na de vroegtijdige gehoorscreening
Folder baby/kind/jongere
wat kunnen wij samen doen?
Folder volwassenen
hoe werken wij?

CSS Expanding Menus Css3Menu.com

  download inspectieverslagen
  en andere documenten:
Aangekondigde audit TB
november 2014
| 366 Kb
Schrijven van VAPH n.a.v. inspectieverslag aangekondigde audit TB november 2014 | 540 Kb