Kinderen met spraak- en taalproblemen

Kinderen die problemen hebben met het begrijpen van taal en het zich uitdrukken via mondelinge taal kunnen beroep doen op onze begeleiding. Via observaties en het samenspel met het kind en de ouder, bieden we taaltips en advies op allerlei ontwikkelingsdomeinen. Zo begeleiden we ouders in de wijze waarop zij de taal van hun kind kunnen stimuleren.

Sommige kinderen lijken niet vanzelf tot een goede ontwikkeling van hun taal of spraak te komen. Er zijn problemen in het zich verstaanbaar maken of om anderen te begrijpen. Dit kan aan verscheidene factoren te wijten zijn. Via onze begeleidingen gaan we met ouders op zoek naar manieren waarop ze hun kind kunnen stimuleren. Accenten in onze begeleidingen zijn:

  • Tips over spraak- en taalstimulatie
  • Psycho-educatie bieden, bij kinderen met een diagnose van een STOS: wat houdt die diagnose van een STOS: wat houdt die diagnose in en hoe uit dit zich bij mijn kind? Wat betekent ontwikkelingsdysfasie?
  • Begeleiden van de communicatie tussen het kind en de omgeving
  • Begeleiden van het diagnostisch proces door o.a. te verwijzen naar gespecialiseerde diensten
  • Samen antwoorden zoeken bij opvoedingsvragen, maar ook overleg met scholen of andere diensten waarmee het kind te maken heeft.

 

 

Praktische informatie

Aanmelding

  • Een medewerker van de dienst is bereikbaar op het nummer 0486 14 81 22
  • Er is ook mogelijkheid tot het aanmelden via volgend emailadres: tbd@kids.be

Intake

Na de aanmelding wordt je gebeld om een intakegesprek te plannen om dieper in te gaan op je vragen en je eventueel al op weg te helpen.

Opstart begeleiding

Bij effectieve opstart is er een vaste begeleider die samen met het gezin de inhoud van de begeleiding bepaalt.

Duur en frequentie van de begeleiding

Een begeleiding duurt minimaal 1 uur tot maximaal 2 uren per sessie. De frequentie van de begeleidingen wordt in samenspraak met de ouders afgesproken.

Bijdrage

Er is een wettelijke bijdrage vastgesteld door het VAPH voor mobiele of ambulante begeleidingen: voor een mobiele of ambulante begeleiding betaalt u € 5,34 per sessie (dit wordt jaarlijks geïndexeerd)