CSS Expanding Menus Css3Menu.com

VOLWASSENEN

We bieden begeleiding aan dove of slechthorende volwassenen die al dan niet zelfstandig wonen.
Het gehoorverlies kan aangeboren of verworven zijn op latere leeftijd. In eerste instantie richt de begeleiding zich tot de persoon in kwestie en het gezin waarin de persoon woont. Indien aangewezen, kan de begeleiding zich uitbreiden naar bijvoorbeeld de werksituatie.
In de thuisbegeleiding richten we ons op vragen met betrekking tot:

het informatie verstrekken over doofheid of slechthorendheid en de gevolgen op vlak van communicatie,
het sociale leven en werksituatie, enz.
begeleiden in de diagnosevorming
begeleiden van het verwerkingsproces
advies en begeleiding bij het aanschaffen van technische hulpmiddelen
(hoorapparaten, FM-apparaat, trilwekkers, etc.)
hulp bij administratieve vragen
begeleiden van studie- en beroepskeuze
begeleiden in het zoeken naar werk
ondersteuning in contacten met andere dienstverlening
samenwerking met andere diensten (ATB, G.On, OCMW, CGG, etc.)
emotionele ondersteuning van de volwassene en het gezin
  download onze folders:
Oortjes getest...
wat doen we nu best?

een eerste wegwijzer voor ouders na de vroegtijdige gehoorscreening
Folder baby/kind/jongere
wat kunnen wij samen doen?
Folder volwassenen
hoe werken wij?

CSS Expanding Menus Css3Menu.com