CSS Expanding Menus Css3Menu.com

Inhoud: Jongeren met autisme hebben een specifieke kijk op de wereld. Niet verwonderlijk als je weet dat hun brein informatie op een bijzondere, ongewone wijze verwerkt. Het autistisch waarnemen en denken geniet ondertussen redelijk wat bekendheid. Maar wat vaak over het hoofd gezien wordt, is dat die autistische cognitieve stijl eveneens het zelfbegrip beïnvloedt. Autisme heeft niet alleen een impact op het begrijpen van de wereld rondom de persoon maar eveneens op het kijken naar en begrijpen van de interne wereld. Ook op het zelfbeeld laat autisme dus zijn sporen na. Nogal wat jongeren met autisme kampen daarom met een laag of negatief zelfbeeld.

Mijn zelfportret. Groepswerk rond zelfbeeld voor adolescenten met autisme (SEN-Publicaties, nr. 3)' (uitg. Garant). Een samenwerking tussen Het Raster en steunpunt expertisenetwerken. Dit boek bevat een neerslag van de ervaringen van Het Raster met het groepswerk en een praktische handleiding voor begeleiders.

De documenten bij deze methodiek zijn te downloaden in de groep
http://www.senvzw.be/wg/zelfbeeld-en-autisme "Zelfbeeld en autisme".

● Contactpersoon: Veerle Smits
ZELFBEELD EN AUTISME
Inhoud: Vaak kampen ouders met twijfels, vragen, problemen bij opvoedingssituaties zoals naar bad gaan, feestjes, kapper, eetsituaties, logeren, babysit, scheiding,vrije tijd, dokter en ziekenhuis, angsten, een neiuwe brus, reizen, zelfstandigheid, enz…

Via de helpdesk kunnen ouders de nodige tools leren en visualisaties uitwerken om met de situatie om te gaan.

Op vrijdagnamiddag (schooluren en schoolperiodes), is er mogelijkheid tot individuele consultatie, waar ouders (of begeleiders) na afspraak een eigen concrete opvoedingsvraag kunnen naar voor brengen. Dit kan handelen over diverse onderwerpen die passen in het kader van de aanpak via een Social Story. Bedoeling is mensen hierin te begeleiden opdat ze tenslotte zelf tot een effectieve aanpak leren te komen.
Vaak hebben ouders twijfels, vragen, problemen met allerlei opvoedingssituaties zoals: de maaltijden, aan tafel blijven, naar bed gaan, naar de kapper, in bad gaan, haren wassen, omgang met broers en zusjes, logeren, vrije tijds-invulling, dokter/ziekenhuis/tandarts, een nieuwe broer, angsten, feestjes, reizen, echtscheiding, emoties, communicatie, winkelen, nieuwe kleding …(leeftijd 2- 8 jr).

Wij bieden géén oplossingen, wel aanpak op maat, waarbij ouders actief meewerken en waardoor problemen hanteerbaar worden. Indien wij ons niet bevoegd achten voor een voorgelegd probleem, verwijzen wij door naar meer aangewezen instanties.

Spreekuur 13u30 - 15u00

Tarief: voor ouders van cliënten op het (semi-)internaat (MFC) van het KIDS is “pakopmaat” in de hulpverlening inbegrepen voor andere ouders kadert dit binnen rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) en is de bijdrage van de ouders 5 € per begeleiding

Download hier de infobrochure "Pak op maat".

● Contactpersoon: Goedele Billen en Els Vanbuel
CONSULTATIEMOMENT VISUALISATIES: EEN PAK OP MAAT

CSS Expanding Menus Css3Menu.com