CSS Expanding Menus Css3Menu.com

SUPERVISIE EN CASUSBESPREKINGEN IN DE AFDELING ST

CSS Expanding Menus Css3Menu.com

Inhoud: Vanuit onze ervaring op vlak van spraak en taalproblemen bieden we de mogelijkheid aan professionelen om samen na te denken rond de aanpak van individuele casussen, specifieke thema's en/of algemene werking.

Tarief: 50 EUR/uur (1 begeleider), 75 EUR/uur ( 2 begeleiders) en max. 5 deelnemers - Thematische supervisie: 100 EUR (max. 3u)

● Contactpersoon: Jacques Cochez