• welkom
  • PVF
  • RTH
  • KHB
  • KEC
  • vacatures
1 2 3 4 5 6

CSS Expanding Menus Css3Menu.com

residentiële zorg

vzw KIDS biedt:

Circa 500 personeelsleden werken met hartelijke professionaliteit voor meer dan
1000 cliënten op 5 verschillende vestigingsplaatsen in Limburg en Vlaams-Brabant.
De administratieve zetel is gevestigd in: Borggravevijversstraat 9, B-3500 Hasselt.

vzw KIDS (ondernemingsnummer 424 625 616) is erkend door het
Ministerie van Financiën voor het afleveren van fiscale attesten voor elke storting
vanaf € 40 op rekeningnummer IBAN BE02 4569 6392 9140 (BIC: KREDBEBB).


Voor opmerkingen of vragen in verband met de website kan u terecht op
aan
ambulante zorg
onderwijs

dove en slechthorende personen
personen met een autismespectrumstoornis
personen met een spraaktaalstoornis

bel ons op
011 22 25 93