Aanmeldperiode BuSO-KIDS – schooljaar 2024-2025

De aanmeldperiode vindt plaats van 25 maart 2024, 09u00 tot en met 19 april 2024, 16u00.

Er kan worden aangemeld voor een vrije plek of de wachtlijst in:

– de pASSer (OV1)
– de beroepsschool (OV3)
– campus Kindsheid Jesu (OV4)

Na deze aanmeldperiode worden de plaatsen toegekend op basis van toeval.

De vrij inschrijvingsperiode start op 14 mei 2024.

De aanmelding van je zoon/dochter gebeurt via het online formulier dat tussen 25 maart 2024, 9u00 en 19 april 2024, 16u00 beschikbaar wordt gesteld, onderaan deze webpagina. Effectieve toekenning van de vrije plaatsen of de positie op de wachtlijst gebeurt op basis van toeval. Het tijdstip waarop de aanmelding gebeurt heeft geen invloed. De kansen zijn voor elke leerling gelijk.

Ten laatste op 13 mei 2024, 16u00 word je persoonlijk op de hoogte gebracht van de uitslag van de loting. De school neemt contact met je op om te laten weten of je zoon/dochter al meteen een plaats heeft op school of voorlopig op de wachtlijst komt.

Indien je zoon/dochter start in het eerste jaar, is de kans reëel dat er snel een plaats kan worden toegekend. Indien je zoon/dochter start in een hoger jaar of een hogere graad, wordt er meestal automatisch een wachtlijst opgesteld. De vrije plaatsen in deze klassen worden pas opengesteld in mei, juni of zelfs begin juli.

Twijfel je nog over de juiste opleidingsvorm, richting, graad of jaar? Je kan aanmelden voor meerdere opleidingsvormen, richtingen, graden of jaren. Houd er rekening mee dat voor elke aanmelding het formulier opnieuw moet worden ingevuld.

 

Stap voor stap aanmelden

STAP 1 - op voorhand

Zorg ervoor dat je de nodige informatie verzamelt:
- De naam van de leerling
- De geboortedatum van de leerling
- Het adres van de leerling
- Het rijksregisternummer van de leerling (dit staat meestal op de achterkant van de identiteitskaart en begint met de geboortedatum)
- Het type van het attest van de leerling: type basisaanbod, type 3, type 7 of type 9. Indien dit niet duidelijk is, neem dan contact op met het CLB van de huidige school
- De opleidingsvorm waarvoor je de leerling wil inschrijven (OV1 - de pASSer; OV3 - de beroepsschool; OV4 - campus Kindsheid Jesu)
- De richting en/of het jaar/graad waarvoor je de leerling wil inschrijven
- De contactgegevens waarmee we jou kunnen bereiken: telefoonnummer en emailadres

 

STAP 2 - tussen 25 maart 2024, 9u00 en 19 april 2024, 16u00

Vul het digitaal aanmeldingsformulier volledig in. Je vindt dit onderaan deze webpagina. U heeft ook de mogelijkheid om informatie niet mee te delen.

Het is belangrijk dat we over de juiste gegevens beschikken. Controleer deze dus goed.

Druk zeker op 'verzenden'. Eens het formulier verzonden is, kan je het ingevulde formulier ook zelf downloaden. We raden aan dit te doen.

Tijdens de aanmeldperiode heeft u altijd de mogelijkheid om de gegevens te wijzigen of aan te vullen. Neem hiervoor contact op met het secretariaat van de school.

Wenst u hulp bij het aanmelden, kan u steeds een afspraak maken met het secretariaat:
- Voor OV1 en OV3: Lies Hoedemaekers (011/22.25.93 - lies.hoedemaekers@kids.be)
- Voor OV4: Judith Aurich (011/27.84.61 - judith.aurich@kids.be)
Houdt er rekening mee dat de school niet bereikbaar is tijdens de paasvakantie van 1 tot 14 april 2024

 

STAP 3 - ten laatste op 13 mei 2024, 16u00

Op basis van toeval worden de vrije plaatsen toegekend en de positie op een eventuele wachtlijst bepaald. Deze loting gebeurt onder toezicht.

De school contacteert je persoonlijk over het resultaat van de loting.

Is er plaats voor je zoon/dochter? De school contacteert je om de inschrijving te overlopen en verdere afspraken te maken.

Is er (nog) geen plaats voor je zoon/dochter? De school brengt je hiervan op de hoogte en stuurt je binnen de vier kalenderdagen een weigeringsdocument. Je zoon/dochter krijgt een plaats op de wachtlijst. Deze geldt tot 7 oktober 2024.

 

STAP 4 - tussen 14 mei 2024, 9u00 en 10 juni 2024, 16u00

Wanneer een plaats op school kon worden toegekend, breng je de effectieve inschrijving in orde. Je ontvangt hiervoor de nodige documenten.

Een inschrijving is pas definitief

- na akkoordverklaring van de ouders met het schoolreglement en het pedagogisch project
- wanneer de leerling voldoet aan de toelatingsvoorwaarden:
* Leeftijd
* Getuigschrift basisonderwijs (enkel voor OV4)
* Het juiste inschrijvingsverslag van het CLB

Werd de inschrijving niet tijdig in orde gebracht, dan vervalt de mogelijkheid tot inschrijven en neem je plaats achteraan de wachtlijst.

 

Vragen?

Contactpersoon: Koen Cornelissen – telefoonnummer: 0473 52 23 17

Veelgestelde vragen inschrijvingen

Meer info – www.onderwijsvlaanderen.be (inschrijvingsrecht ouders / FAQ’s)

 

Klachten?

Heeft u klachten over de aanmeldperiode, dan kan u terecht bij
* Arif Akgönül, LOP-deskundige Hasselt (arif.akgonul@ond.vlaanderen.be)
* Commissie leerlingenrechten