Kinderen met autisme

Als we jou met je autisme beter willen begrijpen en begeleiden, moeten we in ons denken en handelen vertrekken vanuit de manier waarop jij als persoon met autisme denkt en voelt.

Een vroegtijdige diagnose en behandeling vinden we belangrijk om zo snel mogelijk in te kunnen spelen op je noden. In jouw begeleiding vertrekken we voornamelijk vanuit je sterkten en talenten.

We staan niet enkel stil bij gedragingen die we zien (socialisatie/communicatie, verbeelding) maar durven verder kijken. Als we jou met je autisme beter willen begrijpen en begeleiden, moeten we in ons denken en handelen vertrekken vanuit de manier waarop jij als persoon met autisme denkt en voelt.

In de leefgroep van het MFC gaan we samen met jou en je gezin (en/of andere belangrijke betrokkenen) op zoek naar concrete en individuele ontwikkelingsdoelen voornamelijk op het gebied van communicatieve en sociale vaardigheden, het invullen van vrije tijd en in beperkte mate zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Afhankelijk van de tijd die je in de leefgroep doorbrengt, kunnen we met 1 of meerdere ontwikkelingsdoelen aan de slag. Hierbij maken we vaak gebruik van hulpmiddelen die afhankelijk van je ontwikkelingsfase variƫren.