Kinderen met spraakproblemen

Wij willen jou zo snel mogelijk een taalkundig rijke omgeving bieden voor het verwerven en uitbreiden van je gesproken Nederlandse taal.

Een vroegtijdige diagnose en behandeling omwille van de taalgevoelige periode (lopend tot ongeveer de leeftijd van 7 jaar) vinden wij belangrijk. We willen jou zo snel mogelijk een taalkundig rijke omgeving bieden voor het verwerven en uitbreiden van je gesproken Nederlandse taal.

We vertrekken in de begeleiding voornamelijk vanuit je sterkten en talenten. Het ontdekken en juist inschatten van de mogelijkheden én het vervolgens hierop afstemmen van het aanbod in de leefgroep zijn hierin cruciaal. Goede communicatie vormt hierbij de basis van het aanbod van je verblijf in de leefgroep. In je jonge levensjaren werken we voornamelijk rond een degelijke duidelijke communicatie. Vanaf je zevende levensjaar verschuift de klemtoon naar de pragmatiek (je taalgebruik in sociaal-communicatieve situaties).

Je krijgt een aanbod dat inspeelt op jouw taalbegrip en taalproductie.

In de leefgroep van het MFC gaan we samen met jou en je gezin (en/of andere belangrijke betrokkenen) op zoek naar concrete en individuele ontwikkelingsdoelen voornamelijk op het gebied van communicatieve en sociale vaardigheden, het invullen van vrije tijd en in beperkte mate zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Afhankelijk van de tijd die je in de leefgroep doorbrengt, kunnen we met 1 of meerdere ontwikkelingsdoelen aan de slag. Hierbij maken we vaak gebruik van hulpmiddelen die afhankelijk van je ontwikkelingsfase variëren.