Partners

Structurele samenwerkingen

Wij werken structureel samen met het VLLIM, het vrij leersteuncentrum Limburg en het provinciaal leersteuncentrum Limburg. Dat betekent dat alle leerlingen type 4,6 en 7 waarvoor leersteun aangevraagd wordt binnen het katholiek of het provinciaal onderwijs, ondersteuning vanuit ons specifiek leersteuncentrum krijgen.

Ad hoc samenwerking binnen Limburg

Er is binnen Limburg geen structurele samenwerking met het openbaar leersteuncentrum, van het gemeenschapsonderwijs.  Voor een aantal specifieke casussen hebben wij wel een ad- hoc samenwerking. Dat geldt ook voor enkele leerlingen verbonden aan leersteuncentra net buiten de provincie Limburg.  

Samenwerking met het CLB

Samenwerking VCLB en PCLB (vanuit structurele samenwerkingen):
Vanuit onze structurele samenwerkingen werken we samen met het VCLB Limburg (samenwerking Vrij Leersteuncentrum Limburg) en het PCLB (samenwerking Provinciaal Leersteuncentrum Limburg).
• Directeur VCLB Limburg: Ria Conings
• Directeur PCLB Limburg: Wendy Mertens
We hebben op verschillende manieren vaste samenwerkingsverbanden:
• Via de leersteunraad
• Via overlegorganen (vb het overlegorgaan ‘inclusief onderwijs in Limburg’)
• Overlegmomenten betreffende aanleiding tot een GC-verslag / IAC-verslag en het bijhorend diagnostisch traject
• Elkaar versterken door info-sessies in beide richtingen.

Samenwerking andere CLB’s (vanuit ad hoc samenwerkingen):
Vanuit onze ad hoc samenwerkingen werken we samen met het desbetreffende CLB dat gekoppeld is
aan de school

Samenwerken met de pedagogische begeleidingsdienst

Als specifiek leersteuncentrum werken wij ook nauw samen met de pedagogische begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen Regio Limburg.

De pedagogische begeleidingsdienst begeleidt scholen indien ze ondersteuningsvragen hebben die zich situeren op fase 0 en 1 van het zorgcontinuüm.