Type 4

Type 4 richt zich tot kinderen en jongeren met een motorische en/of meervoudige beperking.