Type 6

Type 6 richt zich tot kinderen en jongeren met een visuele beperking.