Type 7 DSH

Type 7 DSH richt zich tot dove en slechthorende kinderen en jongeren.