Type 7 DSH

Type 7 DSH richt zich tot dove en slechthorende leerlingen.

Rechtstreeks naar

Samenwerking expertiseschool KIDS

Wij zijn verbonden aan BuSO KIDS en hebben, voor type 7, een nauwe samenwerking met onze expertiseschool van het buitengewoon onderwijs BuBaO en BuSO KIDS.

posters