Type 7 STOS

Type 7 STOS richt zich tot kinderen en jongeren met een spraak- taalontwikkelingsstoornis.