Missie en visie

Missie

Onze missie

Gelijkheid en kansen creëren voor onze leerlingen. Nu en later… 

We streven ernaar om, samen met de leerling, de ouders en de school, een proces te doorlopen om passend onderwijs te realiseren. Hierbij willen we de leerling optimaal voorbereiden op een volwaardige deelname aan de maatschappij. We geloven dat participatie en zelfbeschikking bijdragen aan een betere kwaliteit van leven.

 

Visie

Hoe willen we deze opdracht waarmaken?