Leersteun

Wat is de opdracht van een leerondersteuner van SLC Limburg?

Samen met de leerkracht, de school, de leerling zelf en de ouders gaan we op zoek naar een antwoord op de volgende vragen:  

  • Wat heeft deze leerling nodig om te kunnen leren en ontwikkelen in deze school, in deze klasgroep, bij deze leerkracht? ( hulpmiddelen, aanpassingen, onderwijsbehoeften…) 
  • Wat heeft de leerkracht nodig om dit binnen de klas te implementeren? (ondersteuningsbehoeften) 
  • Hoe kunnen leerkrachten, klasgroepen en scholen hun benadering meer gericht maken op inclusie? (inleefparcours, sensibilisering, …) 
  • Wat heeft de leerling nodig om zich goed te voelen op deze school, in deze klasgroep, bij deze leerkracht?  
  • Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat de school en de leerling samen verder kunnen wanneer de leerondersteuner niet aanwezig is op de school? 
  • Op welke manier maken wij de leerling zelfredzaam en zorgen we dat de leerling weet wat hij/zij nodig heeft