Leersteun – ik ben een school

Scholen kunnen leersteun vragen voor leerlingen die beschikken over een: GC-verslag, verslag gemeenschappelijk curriculum IAC-verslag, verslag individueel aangepast curriculum OV4-verslag, verslag opleidingsvorm 4.

Onze aanmeldingsprocedure verloopt via de externe website www.diplon.be

Om te kunnen aanmelden, dienen scholen zich eerst te registreren op DIPLON. Dit kan enkel op uitnodiging van het leersteuncentrum.

In DIPLON staat iedere school geregistreerd met een schoolverantwoordelijke, afdelingsverantwoordelijken (bv. een directie of leerlingbegeleider of zorgleerkracht/coördinator per graad of per niveau die de aanvragen indient en kan meelezen) en de schoolcontacten (leerkrachten die de aanvraag enkel kunnen inkijken).