CSS Expanding Menus Css3Menu.com

VROEGBEGELEIDING (0 tot 6 jaar)

Thuisbegeleiding biedt opvoedingsondersteuning.
We proberen problemen te voorkomen of op te lossen in de opvoeding, de communicatie en de ontwikkeling van kleine kinderen met een gehoor-, spraak- en/of taalprobleem. In eerste instantie richt de begeleiding zich tot het gezin, maar we kunnen ook uitbreiden naar familie, onthaalgezin, school,…

Afhankelijk van de zorgvragen, wordt de frequentie van de begeleidingen samen met de ouders bepaald.


1. Gehooronderzoek bij baby's
2. Thuisbegeleiding bij dove of slechthorende kinderen
3. Thuisbegeleiding bij kinderen die een probleem hebben met spraak, taal en communicatie

1. Gehooronderzoek bij baby's
Onze thuisbegeleidingsdienst is erkend door Kind en Gezin als één van de referentiecentra waarnaar verwezen wordt nadat men een afwijkend resultaat op de gehoortest heeft gevonden. In nauwe samenwerking met andere referentiecentra (NKO-diensten of gespecialiseerde artsen) kunnen baby's op de audiologische dienst van het KIDS verder onderzocht worden, waarna een eventuele behandeling gestart wordt.
Een vroege ontdekking van een gehoorverlies is belangrijk om zodoende de verdere ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk te kunnen stimuleren. Daarom wordt er naast het stellen van de diagnose ook de mogelijkheid geboden om te starten met thuisbegeleiding.
In de publicatie
"Oortjes getest... wat doen we nu best?" - een eerste wegwijzer voor ouders na de vroegtijdige gehoorscreening - kan u meer informatie vinden (Thuisbegeleidingsdiensten voor dove en slechthorende personen in samenwerking met "Hart voor handicap").
Om een afspraak te maken voor dit gehooronderzoek, kunt u
contact opnemen met de thuisbegeleiding.

2. Thuisbegeleiding bij dove of slechthorende kinderen
Vanaf het ogenblik dat er een gehoorverlies is vastgesteld bij een kind, rijzen er onmiddellijk een heleboel vragen bij ouders. Via de thuisbegeleiding proberen we ouders en gezinnen te ondersteunen in het zoeken naar de antwoorden op al deze vragen. In onze begeleidingen wordt aandacht gegeven aan o.a.:

begeleiden van de communicatie tussen het kind en zijn omgeving
(hoe communiceer ik het best met mijn kind? Hoe kan ik als ouder de taalontwikkeling van mijn kind stimuleren?)
tips om het gehoor te stimuleren
tips voor visuele communicatie
begeleiden van het verwerkingsproces
begeleiden van het diagnostisch proces door o.a. diagnostisch onderzoek, verwijzing naar andere gespecialiseerde diensten, enz.
samen antwoord zoeken op allerlei vragen:
oorzaken en erfelijkheid, toekomstverwachtingen, schoolse oriëntatie, …
ontwikkelingssignalen van het kind leren zien, begrijpen en ernaar handelen
aantal specifieke vaardigheden aanleren (bv. gebaren aanleren, gedragsaanpak, enz...)
coördinatie tot stand brengen tussen verschillende diensten die het kind begeleiden en/of behandelen
(bijvoorbeeld: samenwerking met het Kidsje, NKO-artsen,…)
informatie geven of verduidelijken
contacten leggen met andere ouders, gespreksavonden, oudercursussen, cursus Vlaamse Gebarentaal
activiteiten voor broers en zussen van het betreffende kind

3. Thuisbegeleiding bij kinderen die een probleem hebben met spraak, taal en communicatie
Sommige kinderen lijken niet vanzelf tot een goede ontwikkeling van hun spraak of taal te komen. Ze hebben problemen om zich verstaanbaar te maken of om de ouders, familie of leerkracht te begrijpen. Dit kan aan verschillende factoren liggen. Thuisbegeleiding kan mee zoeken naar de manier waarop ouders hun kind kunnen stimuleren in zo'n situatie. In onze begeleidingen wordt aandacht gegeven aan o.a.:

stimulatie van spraak- en taalontwikkeling
begeleiden van de communicatie tussen het kind en zijn omgeving (hoe communiceer ik het best met mijn kind? Hoe kan ik als ouder de taalontwikkeling van mijn kind stimuleren?)
begeleiden van het diagnostisch proces door o.a. diagnostisch onderzoek, verwijzing naar andere gespecialiseerde diensten,…
samen antwoorden zoeken op allerlei vragen over o.a. oorzaken en erfelijkheid, toekomstverwachtingen, schoolse oriëntatie, …
ontwikkelingssignalen van het kind leren zien, begrijpen en ernaar handelen
coördinatie tot stand brengen tussen verschillende diensten die het kind begeleiden en/of behandelen
informatie geven of verduidelijken
contacten leggen met andere ouders, gespreksavonden, oudercursussen, …
  download onze folders:
Oortjes getest...
wat doen we nu best?

een eerste wegwijzer voor ouders na de vroegtijdige gehoorscreening
Folder baby/kind/jongere
wat kunnen wij samen doen?
Folder volwassenen
hoe werken wij?

CSS Expanding Menus Css3Menu.com