CSS Expanding Menus Css3Menu.com

KIDS: AN EDUCATIONAL SETTING FOR DEAF IMPLANTED CHILDREN
KINDEREN MET EEN COCHLEAIRE INPLANT: ERVARINGEN VAN OUDERS
Inhoud: In het tijdschrift 'Logopedie' (informatiemedium van de Vlaamse Vereniging
voor Logopedisten, jaargang 17, nr. 3, mei-juni 2004)
.

● Download: Edith Koppers en Diane Joyeux, p. 47-54
"Logopedie binnen de totaaltherapie bij meervoudig gehandicapte dove kleuters"
LOGOPEDIE BIJ MEERVOUDIG GEHANDICAPTE DOVE KLEUTERS
Inhoud: Studiedag, De “chirurg” en het ontwikkelingsgestoorde kind
Leo De Raeve, psycholoog KIDS (maart 1999)
.

● Download: Revalidatie en begeleiding van kinderen en jongeren met cochleaire inplant
REVALIDATIE EN BEGELEIDING VAN KINDEREN MET COCHLEAIRE INPLANT
Inhoud: deze inhoud wordt nog toegevoegd

● Prijs: 8 EUR

● Contactpersoon: Edith Croux
DVD VROEGE COMMUNICATIE BIJ JONGE DOVE EN SLECHTHORENDE KINDEREN
Inhoud: boekje "Begeleiden van jonge dove kinderen met een cochleair implantaat: informatie en tips voor ouders en begeleiders" (L. De Raeve, G. Spaai, E. Huysmans, K. de Gooijer, M. Bammens, E. Croux, L. Tuyls).

● Prijs: deze inhoud wordt nog toegevoegd

● Contactpersoon: Leo De Raeve
BEGELEIDEN VAN JONGE DOVE KINDEREN MET EEN COCHLEAIR IMPLANTAAT

CSS Expanding Menus Css3Menu.com

Inhoud: Engelstalige tekst rond opvoeding, revalidatie en onderwijs aan dove geïmplanteerde kinderen in het KIDS. Gepubliceerd naar aanleiding van een Internationaal Congres in Buenos Aires, 1999 (Dovencultuur).

● Download: KIDS-programme: an educational setting for deaf implanted children
Inhoud: In het tijdschrift 'Logopedie' (informatiemedium van de Vlaamse Vereniging
voor Logopedisten, jaargang 17, nr. 3, mei-juni 2004)
.

● Download: Leo De Raeve e.a., p. 39-46
"Kinderen met een cochleaire inplant: meningen en ervaringen van ouders.
Een studie door middel van een vertaling van de vragenlijst 'Children with
Cochlear Implants: parental perspectives' van Sue Archbold e.a.