Dove- en slechthorende kinderen

Door taal te koppelen aan de belevingswereld van kinderen en jongeren proberen wij tot een optimale vorm van communicatie te komen.

Een vroegtijdige diagnose en behandeling is voor kinderen met een gehoorverlies uiterst belangrijk, onder andere omwille van de plasticiteit van de hersenen. Om die reden hebben wij in KIDS een multidisciplinair kinderdagverblijf (het KIDSJE) voor baby’s en peuters van 6 maanden tot 2,5 jaar waar in kleine groep van maximum 7 kinderen in combinatie met individuele therapie (logo, audio, eventueel kiné) de kinderen optimaal worden gestimuleerd. Hier kan je meer info over het KIDSJE terugvinden. 

 

kleuters eten in de leefgroep

De basisgedachte van de hulpverlening is dat kinderen zich op de eerste plaats goed moeten voelen. Dit kan onder meer gerealiseerd worden door zoveel mogelijk routines en gewoontes van thuis over te nemen en door voortdurend in te spelen op de persoonlijke interesses van de kinderen. Door vervolgens systematisch taal te koppelen aan deze belevingswereld proberen wij tot een optimale vorm van communicatie te komen.

  • Kinderen ouder dan 2,5 jaar kunnen samen met dove en slechthorende leeftijdsgenoten in de leefgroep terecht. We gaan samen met de ouders (en/of andere belangrijke betrokkenen) op zoek naar een goede communicatie en dit afgestemd op je mogelijkheden en ontwikkeling.
  • Onze overtuiging is dat een goede communicatie met de omgeving cruciaal is voor een goede taal-, cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling en dat deze best zo vroeg mogelijk aanvangt.
  • In de leefgroep krijg je een aanbod in gesproken Nederlands en Vlaamse Gebarentaal in combinatie met andere visuele ondersteuningsvormen zoals picto’s, geschreven woord,…

Daarnaast gaan we samen met het gezin (en/of andere belangrijke betrokkenen) op zoek naar concrete en individuele ontwikkelingsdoelen voornamelijk op het gebied van communicatieve en sociale vaardigheden, het invullen van vrije tijd en in beperkte mate zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Afhankelijk van de tijd die je in de leefgroep doorbrengt, kunnen we met 1 of meerdere ontwikkelingsdoelen aan de slag. Hierbij maken we vaak gebruik van hulpmiddelen die afhankelijk van je ontwikkelingsfase variëren.

opvoeders spelen cups met kinderen

We ondersteunen je in je persoonlijkheidsontwikkeling en hebben oog voor je identiteitsontwikkeling. Aspecten van dovencultuur worden verweven in onze dagelijkse werking en we trachten je in contact te brengen met verschillende rolmodellen. Het samenzijn met dove en slechthorende leeftijdsgenoten vormt mee een basis voor een goede sociale emotionele ontwikkeling.