Inschrijven in onze scholen

Voor meer info over inschrijven in BuBaO KIDS, klik hier.

Voor meer info over inschrijven in BuSO-KIDS, klik hier.

Indien u wenst in te schrijven in BuBaO KIDS of BuSO-KIDS dient u rekening te houden met het volgende:

Doorverwijzing door CLB

Inschrijven in het Buitengewoon Onderwijs kan pas na doorverwijzing door het Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) van de huidige school van de leerling. Het CLB bepaalt of een leerling toegang krijgt tot het buitengewoon onderwijs. Ze zullen ook op basis van de onderwijsbehoeften van de leerling doorverwijzen naar een type van onderwijs (en indien nodig een opleidingsvorm). Dit advies wordt neergeschreven in een verslag buitengewoon onderwijs. Deze documenten zijn nodig bij een inschrijving in de school.

 

Voorrangsperiode

De volgende groepen kunnen zich met voorrang inschrijven:

  • Broers of zussen van leerlingen die reeds zijn ingeschreven in BuBaO KIDS of BuSO-KIDS
  • Kinderen van personeel van BuBaO KIDS of BuSO-KIDS
  • Leerlingen van BuBaO-KIDS hebben voorrang bij het inschrijven in BuSO-KIDS

De voorrangsperiode loopt van vrijdag 7 februari 2020 t.e.m. vrijdag 21 februari 2020.

Vrije inschrijvingen

Na de voorrangsperiode kunnen alle andere leerlingen zich inschrijven. Er kan ingeschreven worden zolang de capaciteit van het type, de opleidingsvorm of de pedagogische eenheid waarvoor wordt ingeschreven niet bereikt is.

De vrije inschrijvingen starten op maandag 2 maart 2020 vanaf 8u30 en vinden plaats in Borggravevijversstraat 9 te Hasselt.

Nog vragen over de inschrijvingen in het BuSO?

Contacteer Koen Cornelissen
Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
Tel: 011 22 25 93
Mail: koen.cornelissen@kids.be

Of contacteer Kids

Nog vragen over de inschrijvingen in de basisschool?

Contacteer Sara Van Marcke
Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
Tel: 011 22 25 93
Mail: sara.vanmarcke@kids.be

Of contacteer Kids