CSS Expanding Menus Css3Menu.com

CSS Expanding Menus Css3Menu.com

KIDS heeft ook een school voor buitengewoon secundair onderwijs.

BuSO-KIDS bestaat uit 4 afdelingen:
opleidingsvorm 1 of de pASSer
opleidingsvorm 3 of de beroepsschool
opleidingsvorm 4 op de campus van Kindsheid Jesu, Hasselt
het geïntegreerd onderwijs (GON)

BuSO-KIDS richt zich op de doelgroepen jongeren met autisme, dove en slechthorende jongeren, jongeren met spraak- en taalstoornissen, jongeren met een lichte verstandelijke beperking en jongeren met gedrags- en emotionele problemen. Het aanbod voor elke doelgroep verschilt per afdeling.

Klik
hier om de website van BuSO-KIDS te bezoeken.