Derde graad

De derde graad in de pASSer biedt een schools aanbod voor (rand)normaal begaafde jongeren met autisme van 16 tot 19 jaar.

Visie en doelstelling

WAT WIL IK?

In de derde graad vervolledigen jongeren de basis van schoolse vaardigheden op eigen tempo en met nadruk op functionaliteit.
Er komt meer nadruk te liggen op toepassing van de geleerde arbeidsvaardigheden en zelfredzaamheid. Jongeren doen werkervaring op tijdens een wekelijkse individuele stage, gebaseerd op interesse. Ook huishoudelijke vaardigheden worden meer geïntegreerd aangeboden.
Via kortdurende keuzemodules kunnen jongeren nieuwe of verdiepende kennis of vaardigheden op doen. Er worden ook modules aangeboden die specifiek gericht zijn op de voorbereiding van een diplomatraject in het volwassenenonderwijs.
Jongeren verkennen op deze manier de eigen toekomstwensen.

Aanbod

 

In de derde graad werken we voor de pamperbank. De pamperbank verzamelt luieroverschotten en herverdeelt ze aan gezinnen die weinig geld hebben. Justine

 

Werking
De derde graad bestaat uit een aantal kleine graadklassen. Een standaard traject in de derde graad omvat twee schooljaren.
Jongeren in de pASSer hebben een ‘attest OV1-type 9’ van het CLB nodig. Een getuigschrift tweede graad is niet noodzakelijk om als nieuwe leerling te starten in de derde graad.

Specifieke ondersteuning
Elke jongere krijgt een mentor toegewezen. jongeren kunnen op elk moment van de dag terecht bij leerlingbegeleiding (LB) voor een kort gesprekje of een rustmoment.
Indien nodig kunnen er verschillende hulpmiddelen ingezet worden: hoofdtelefoon, time-timer, prikkelarme schermen…

Trajecten na de derde graad
Jongeren die dat wensen, kunnen doorstromen naar een vervolgtraject.
De vervolgtrajecten in de pASSer richten zich op jongeren van 18 tot 21 jaar.
Ze slaan de brug tussen de school en het volwassen leven.
In een niet-schoolse setting bereiden jongeren zich voor op de volgende levensfase.
Vervolgtrajecten zijn enkel toegankelijk voor jongeren die een basistraject in de pASSer afgerond hebben.

Nog vragen?

Neem contact op met onze contactpersoon

  • Lien Saelemaekers
  • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
  • Tel: 011 22 25 93
  • GSM: 0492 46 51 86
  • E-mail:

Contacteer KIDS

  • KIDS Hasselt
  • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
  • Tel: 011 22 25 93
  • E-mail: