SLC Limburg is een organisatie die doorgegroeid is vanuit 10 teams die reeds vanuit het Geïntegreerd Onderwijs (GON) en de Ondersteuningsnetwerken (ONW) bezig waren met de ondersteuning van leerlingen met een (neuro-)motorische problematiek (type 4), blinde en slechtziende leerlingen (type 6), leerlingen met een spraak- en/of taalontwikkelingsstoornis en dove en slechthorende leerlingen (type 7). Tijdens de voorgaande schooljaren waren de leerondersteuners verbonden aan 10 verschillende ondersteuningsteams.

Wij hebben vanuit SLC Limburg een nauwe samenwerking met deze 3 scholen voor Buitengewoon Onderwijs.

 

We bieden leersteun aan leerlingen binnen ons werkingsgebied Limburg, dat zijn ongeveer 1450 leerlingen in meer dan 300 scholen. Om het werk zo efficiënt mogelijk te organiseren, hebben we ervoor gekozen Limburg op te delen in verschillende regio's. Die regio's kan je op onze kaart zien. Onze ondersteuners zijn elk toegewezen aan een regio en vormen samen een regioteam. Op deze manier streven we ernaar om binnen de omvangrijke organisatie een kleinschaliger team te creëren. Hierdoor kunnen de teamleden elkaar beter leren kennen, wat de onderlinge samenwerking bevordert. Door de kennis van de regio en de verschillende scholen in de regio, kunnen we ook snel reageren op de specifieke behoeften van scholen en leerlingen binnen hun toegewezen regio.

Werking

 • Werking SLC Limburg

 • Leersteun

 • Groepsgerichte werking

Wie is wie?

Doelgroepen

 • Type 4

  Type 4 richt zich tot kinderen en jongeren met een motorische en/of meervoudige beperking.

 • Type 6

  Type 6 richt zich tot blinde of slechtziende leerlingen.

 • Type 7 STOS

  Type 7 STOS richt zich topleerlingen met een taal- en/of spraakontwikkelingsstoornis.

 • Type 7 DSH

  Type 7 DSH richt zich tot dove en slechthorende leerlingen.

Missie en visie