Ons specifiek leersteuncentrum ondersteunt leerlingen met een GC-verslag of een IAC-verslag voor de types 4, 6 en 7. Type 4 leerlingen met een neuromotorische of motorische beperking, blinde en slechtziende leerlingen, leerlingen met spraak en/of taalontwikkelingsstoornissen en dove en slechthorende leerlingen. In principe zijn onze leerondersteuners verbonden aan 1 type waarin ze expertise opbouwen of hebben opgebouwd. Zij kunnen zich blijvend rond deze doelgroep professionaliseren, aangezien ze slechts van dat type expert moeten zijn. 

Type 4

Type 4 richt zich tot kinderen en jongeren met een motorische en/of meervoudige beperking.

Type 6

Type 6 richt zich tot blinde of slechtziende leerlingen.

Type 7 STOS

Type 7 STOS richt zich topleerlingen met een taal- en/of spraakontwikkelingsstoornis.

Type 7 DSH

Type 7 DSH richt zich tot dove en slechthorende leerlingen.

  • posters