Type 4

Type 4 richt zich tot kinderen en jongeren met een motorische en/of meervoudige beperking.

Type 6

Type 6 richt zich tot kinderen en jongeren met een visuele beperking.

Type 7 STOS

Type 7 STOS richt zich tot kinderen en jongeren met een spraak- taalontwikkelingsstoornis.

Type 7 DSH

Type 7 DSH richt zich tot dove en slechthorende kinderen en jongeren.