SLC Limburg is een organisatie die doorgegroeid is vanuit 10 teams die reeds vanuit het Geïntegreerd Onderwijs (GON) en de Ondersteuningsnetwerken (ONW) bezig waren met de ondersteuning van leerlingen met een (neuro-)motorische problematiek (type 4), blinde en slechtziende leerlingen (type 6), leerlingen met spraaken taalontwikkelingsstoornissen en dove en slechthorende leerlingen (type 7).  Tijdens de voorgaande schooljaren waren de leerondersteuners verbonden aan 10 verschillende ondersteuningsteams: Wij hebben vanuit het SLC Limburg een samenwerking met deze drie scholen voor Buitengewoon Onderwijs.

Ons specifiek leersteuncentrum ondersteunt leerlingen met een GC-verslag of een IAC-verslag voor de types 4, 6 en 7. Type 4 leerlingen met een neuromotorische of motorische beperking, blinde en slechtziende leerlingen, leerlingen met spraak en/of taalontwikkelingsstoornissen en dove en slechthorende leerlingen. In principe zijn onze leerondersteuners verbonden aan 1 type waarin ze expertise opbouwen of hebben opgebouwd. Zij kunnen zich blijvend rond deze doelgroep professionaliseren, aangezien ze slechts van dat type expert moeten zijn. 

We bieden leersteun aan leerlingen binnen ons werkingsgebied Limburg, dat zijn ongeveer 1450 leerlingen in meer dan 300 scholen. Om het werk zo efficiënt mogelijk te organiseren, hebben we ervoor gekozen Limburg op te delen in verschillende regio's. Die regio's kan je op onze kaart zien. Onze ondersteuners zijn elk toegewezen aan een regio en vormen samen een regioteam. Op deze manier streven we ernaar om binnen de omvangrijke organisatie een kleinschaliger team te creëren. Hierdoor kunnen de teamleden elkaar beter leren kennen, wat de onderlinge samenwerking bevordert. Door de kennis van de regio en de verschillende scholen in de regio, kunnen we ook snel reageren op de specifieke behoeften van scholen en leerlingen binnen hun toegewezen regio.