Dagondersteuning kinderen

Ons multifunctioneel centrum kan twee vormen van dagopvang aanbieden:

  • Schoolaanvullende dagopvang: bij deze dagopvang gaan de kinderen of jongeren naar school. Voor, na en tijdens de schooluren worden ze begeleid door het multifunctioneel centrum.
  • Schoolvervangende dagopvang: bij deze dagopvang wordt er tijdens de schooluren voor de kinderen of jongeren een alternatief programma aangeboden.
Ook peuters kunnen bij KIDS terecht in het KIDSJE

KIDS biedt schoolaanvullende dagopvang voor kinderen en jongeren vanaf 2,5 jaar. Je kan er alle weekdagen terecht vanaf 8 uur ’s morgens tot 18 uur ’s avonds. Je sluit aan in een leefgroep waar je voor en na de schooluren wordt opgevangen. ’s Middags eet je een warme maaltijd mee met de groep. De begeleiders die voor je zorgen zijn ervaren en goed opgeleid om jou de zorg op maat te bieden. Voor de dove- en slechthorende kinderen hebben wij in KIDS een multidisciplinair kinderdagverblijf voor baby's en peuters van 6 maanden tot 2,5 jaar.

We vinden het belangrijk dat jij je thuis voelt en dat je jezelf kan en mag zijn. De leidraad hierbij is onze basisvisie Pedagogisch Handelen van het MFC KIDS. Je doet samen met andere kinderen/jongeren activiteiten en je kan ook je huiswerk maken in de leefgroep. Op woensdagnamiddag en tijdens de schoolvakanties ben je eveneens welkom in onze leefgroep.
We werken binnen een vaste dagstructuur met regels en afspraken. Onze dagstructuur hangt op in de leefgroep.

Kinderen krijgen begeleiding van een kinesiste

Ook je ouders (en/of andere belangrijke betrokkenen) kunnen met vragen bij ons terecht. Dit kan zowel bij je begeleiders als bij de maatschappelijk assistent en/of pedagoog/psycholoog. Het team kan afhankelijk van je vragen versterkt worden door een logopedist, kinesist, audioloog, medische dienst, therapeut of kinderpsychiater.

Kinderen met autisme

Als we jou met je autisme beter willen begrijpen en begeleiden, moeten we in ons denken en handelen vertrekken vanuit de manier waarop jij als persoon met autisme denkt en voelt.

Dove- en slechthorende kinderen

Door taal te koppelen aan de belevingswereld van kinderen en jongeren proberen wij tot een optimale vorm van communicatie te komen.

Kinderen met spraakproblemen

Wij willen jou zo snel mogelijk een taalkundig rijke omgeving bieden voor het verwerven en uitbreiden van je gesproken Nederlandse taal.

Praktische informatie

Hoe meld je aan bij MFC KIDS voor dagopvang en/of verblijf?

MFC KIDS Is een Multifunctioneel Centrum dat op vlak van dagopvang en verblijf zowel Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (NRTJ) als Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (RTJ) aanbiedt.

Wat rechtstreeks toegankelijke dagopvang en verblijf betreft, hebben wij echter slechts een zeer beperkt aanbod. Hiervoor kan u rechtstreeks contact opnemen met contactpersoon Liselot Sauwens.

Wat niet-rechtstreeks toegankelijke hulp betreft, kan de officiële aanmelding enkel gebeuren via een Aanmelddocument (A-doc). Het MDT (multidisciplinair team) van jouw CLB, mutualiteit, CGG…kan dit A-doc voor jou opmaken.

Ook vzw KIDS beschikt over een MDT waar u hiervoor terecht kan, zie MDT KIDS.

Uw contactpersoon-aanmelder van het MDT dient dit A-doc vervolgens in bij de Intersectorale Toegangspoort van Jongerenwelzijn. Het betreft immers een vraag naar niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

Het aanmelddocument wordt verwerkt door het indicatiestellingsteam van de toegangspoort (ongeveer 30 werkdagen). Nadien bekijkt het team jeugdhulpregie welke hulpverlening nodig is (ongeveer 15 werkdagen).

Vervolgens komt u terecht op de aanmeldingslijst van MFC KIDS. MFC KIDS bekijkt de aanmelding zorgvuldig op het opnameteam a.d.h.v. het A-doc en, indien nodig, bijkomende verslaggeving.
Zo kunnen we evalueren of we een gepast zorgaanbod hebben voor de hulpvraag die je hebt.

Nadien krijg je al dan niet een plaats op de wachtlijst van KIDS. Het is echter mogelijk dat we je doorverwijzen naar een andere organisatie indien we geen gepast aanbod voor je hebben.

Zodra er een open plaats is in een leefgroep, nemen we contact op met de eerste persoon op de wachtlijst die qua leeftijd en zorgvraag een match vormt met leeftijdscategorie en het zorgaanbod van deze specifieke leefgroep. Er volgt dan een kennismakingsgesprek en een rondleiding in de leefgroep.

Na opstart van de hulpverlening ontvangt u een jeugdhulpverleningsbeslissing die vermeldt wie de hulpverlening zal aanbieden en voor hoe lang.

Nog vragen?

Neem contact op met onze contactpersoon

Contacteer KIDS

  • KIDS Hasselt
  • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
  • Tel: 011 22 25 93
  • E-mail: