Ambitie directie

  • De gewenste effecten vanuit het totale aanbod van KIDS worden geplaatst onder verschillende grotere thema’s.
  • Per thema formuleren we ideeën om tegemoet te kunnen komen aan de geformuleerde doelstellingen.
  • Vanuit deze ideeën zal moeten worden bepaald waar de prioriteit van het bestuur ligt.

Vanuit alle achtergrondinformatie en de verschillende ambitieoefeningen is de directie gezamenlijk gekomen tot onderstaande thema's. Deze overkoepelende thema's zullen centraal staan in de werking voor de toekomst.

Overkoepelende prioriteiten directie

  1. Dagbesteding, activiteitencentrum, dagopvang: werk van maken over de afdelingen heen
  2. Aangepaste infrastructuur
  3. Aandacht voor de draagkracht en het welzijn van onze medewerkers
  4. Werken volgens de principes van projectmanagement: verbeterprojecten, maar ook kleine vernieuwende projecten.
  5. Rollen en mandaten afbakenen (BO, directie, beleid, operationaliteit)